1942

POWIAT PRUDNICKI Z PERSPEKTYWY ROKU 1942

Źródło: http://www.literad.de/regional/neustadt_os.html

 

Przynależność państwowa: Prusy, Prowincja Śląska, Rejencja Opolska

 

Przynależność sądownicza (1894 r.):

  • 1) Sąd rejonowy w Prudniku, Sąd okręgowy w Nysie, Wyższy Sąd Krajowy we Wrocławiu
  • 2) Sąd rejonowy w Głogówku, Sąd okręgowy w Nysie, Wyższy Sąd Krajowy we Wrocławiu

 

Przynależność sądownicza (1942 r.):

  • 1) Sąd rejonowy w Prudniku, Sąd okręgowy w Nysie, Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach
  • 2) Sąd rejonowy w Głogówku, Sąd okręgowy w Nysie, Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach

 

Przynależność sądownicza jednostki administracyjnej NSDAP w latach 1933-1945: Śląsk, 1941-1945 Górny Śląsk

 

Przynależność kościoła ewangelickiego: Ewangelicki Kościół Unii Staropruskiej, Prowincja kościelna Śląsk

 

Przynależność kościoła katolickiego: Biskupstwo we Wrocławiu

 

Mieszkańcy powiatu prudnickiego: 93.795 (1919 r.), 95.370 (1925 r.), 96.505 (1939 r.)

 

Struktura wyznaniowa powiatu prudnickiego w 1939 r.: ewangelicy: 6,8%; katolicy: 92,7%; Wierzący w Boga (Niemiecki Ruch Wiary): 0,4 %; niewierzący: 0,0 %; pozostałe: 0,1 %.

 

W plebiscycie z 21.03.1921 r. na pytanie dotyczące przynależności Górnego Śląska do Niemiec lub też przyłączenia do Polski, w powiecie prudnickim jedynie mieszkańcy wschodnich jego terenów byli uprawnieni do wzięcia udziału w plebiscycie (do linii Pogórze, Brzeźnica, Ligota Bialska, Solec, Olbrachcice, Słoków i Olszynka).

Wynik: z 37.609 osób uprawnionych do głosowania, 33.159 (88,2%) opowiedziało się za przynależnością Górnego Śląska do Niemiec, a 4.450 osób (11,8%) za przyłączeniem do Polski.

W plebiscycie z 3.09.1922 r. na pytanie: czy Górny Śląsk ma stać się odrębnym krajem związkowym w strukturach administracyjnych Niemiec czy pozostać prowincją kraju związkowego Prusy, w powiecie prudnickim przy frekwencji 88,3%, 45.091 głosujących (97,5%) opowiedziało się przeciwko odrębnemu krajowi związkowemu Górny Śląsk, a 1.146 (2,5%) opowiedziało się za utworzeniem osobnego kraju związkowego.

Podczas wyborów do Reichstagu w dniu 5.03.1933 r. mieszkańcy powiatu prudnickiego przy frekwencji 84,1% opowiedzieli się za 5 partiami: 40,40% za NSDAP; 40,25% za niemiecką partią Centrum; 7,44% za KPD; 6,77% za DNVP; a 4,99% za SPD. 6 kolejnych partii nie odegrało żadnej znaczącej roli.