Tydzie艅 historyczny na G贸rnym 艢l膮sku

od 28.05. do 01.06.2018 r.

Je艣li kto艣 my艣la艂, 偶e badania nad histori膮 G贸rnego 艢l膮ska maj膮 si臋, przynajmniej z perspektywy strony niemieckiej, ku ko艅cowi, pod koniec maja 2018 r. na pewno zmieni艂 zdanie. W tygodniu od 28 maja do 01 czerwca 2018 r.聽 cz艂onkowie Komisji Historycznej Powiatu Prudnickiego (HKKNOS) w ramach odbywaj膮cego si臋 na G贸rnym 艢l膮sku 鈥濼ygodnia historycznego鈥 prowadzili intensywne prace badawcze w 艣l膮skich archiwach oraz zorganizowali liczne spotkania. Z Niemiec na G贸rny 艢l膮sk przyby艂o o艣mioro cz艂onk贸w HKKNOS. Na miejscu spotkali si臋 z licznymi cz艂onkami naszego stowarzyszenia mieszkaj膮cymi w Polsce. W godzinach przedpo艂udniowych od poniedzia艂ku do 艣rody w艂膮cznie prowadzono badania w archiwach pa艅stwowych w Opolu i we Wroc艂awiu, jak r贸wnie偶 w licznych archiwach parafialnych. Natomiast p贸藕nymi popo艂udniami organizowano spotkania historyczne o r贸偶nej tematyce.

We wtorek, 29 maja, p贸藕nym popo艂udniem w Domu Kultury w Kierpniu odby艂o si臋 spotkanie powi膮zane z wyk艂adem prof. dr Ralpha Wrobla pod tytu艂em 鈥750 lat Kierpnia鈥. Spotkanie, zorganizowane we wsp贸艂pracy z dyrektorem Muzeum Regionalnego w G艂og贸wku i jednocze艣nie naszym cz艂onkiem, Aleksandrem Devosges-Cuberem, przyci膮gn臋艂o wielu zainteresowanych mieszka艅c贸w oraz wiele os贸b z zewn膮trz. Prof. Wrobel zaprezentowa艂 prawie 800-letni膮 histori臋 ojczyzny swoich przodk贸w, przedstawi艂 interesuj膮ce wyniki prac badawczych oraz pokaza艂, jak wiele temat贸w oczekuje w dalszym ci膮gu na zbadanie. W szczeg贸lno艣ci poprosi艂 uczestnik贸w spotkania o pomoc w prowadzeniu bada艅 nad histori膮 lokaln膮 w XX wieku, co spowodowa艂o lawin臋 opowiadanych historii, dyskusji i 偶yw膮 wymian臋 informacji, w szczeg贸lno艣ci ze strony starszych mieszka艅c贸w wsi. Prof. Wrobel obieca艂 prezentacj臋 kroniki z okazji rocznicy 750-lecia pierwszej wzmianki miejscowo艣ci, kt贸ra przypada za 6 lat.

Kolejny 艣rodowy wiecz贸r po艣wi臋cony by艂 prezentacji 10 tomu pism lokalnych 鈥濰istoryczne powiaty bialski i prudnicki w karoli艅skim katastrze podatkowym z lat 1722/26鈥. Spotkanie zosta艂o zorganizowane i przygotowane we wsp贸艂pracy z naszymi przyjaci贸艂mi z Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, dr Wojciechem Dominiakiem oraz panem Marcinem Husakiem. Cz艂onkowie HKKNOS z obu kraj贸w, jak r贸wnie偶 zainteresowani mieszka艅cy Prudnika, Bia艂ej i okolic spotkali si臋 w Centrum Tradycji Tkackich przy Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, gdzie prof. Wrobel opowiada艂 o historii powstania, o 藕r贸dle stanowi膮cym pod艂o偶e do napisania ksi膮偶ki oraz o bardzo trudnej pracy nad ksi膮偶k膮. Zauwa偶y艂 przy tym, 偶e w dwa lata po wydaniu pierwszego tomu katastru podatkowego 鈥濰istoryczny powiat g艂og贸wecki w karoli艅skim katastrze podatkowym z lat 1722/26鈥, HKKNOS wyda艂a drugi tom publikacji 藕r贸d艂owej dotycz膮cy wsi w historycznym powiecie bialskim i prudnickim oraz samego miasta Bia艂a. Tom ten jest istotny z dw贸ch wzgl臋d贸w. Z jednej strony stanowi uzupe艂nienie danych dot. wsi z by艂ego powiatu prudnickiego. Z drugiej strony HKKNOS opisuj膮c miasto Bia艂a po raz pierwszy opisa艂 w katastrze podatkowym miasto na G贸rnym 艢l膮sku.

W uroczysto艣膰 Bo偶ego Cia艂a, w czwartek 31 maja, od godz. 15.00 w K贸rnicy mia艂a miejsce prezentacja ksi膮偶ki Andreasa Smarzlego 鈥濻tulecie 偶ycia wiejskiego na G贸rnym 艢l膮sku w obiektywie 鈥 Historyczne fotografie z K贸rnicy鈥. Wydanie dzie艂a licz膮cego prawie trzysta stron i zawieraj膮cego 620 historycznych fotografii by艂o mo偶liwe przy finansowym wk艂adzie Komisji Historycznej Powiatu Prudnickiego, ale tak偶e Starostwa Powiatu Krapkowickiego, Gminy Krapkowice i聽so艂ectwa K贸rnica. Dodatkowo rada gminy, na czele z so艂tysem – Ewaldem Tomal膮 oraz dyrektorem szko艂y i cz艂onkiem rady powiatu – Ryszardem Reszczy艅skim, pozyska艂a 艣rodki na organizacj臋 festynu, podczas kt贸rego setki uczestnik贸w zosta艂o bezp艂atnie pocz臋stowanych ko艂aczem 艣l膮skim, kaw膮 i kie艂baskami z grilla. Z uwagi na wsparcie finansowe powiatu, gminy i wsi wszyscy mieszka艅cy K贸rnicy otrzymali jeden bezp艂atny egzemplarz ksi膮偶ki. W obecno艣ci min. burmistrza miasta i gminy Krapkowice, pana Andrzeja Kasiury, cz艂onka zarz膮du TSKN na 艢l膮sku Opolskim, pani Zuzanny Donath-Kasiura, radnego powiatu, pana Jerzego Mikusa, by艂ego w贸jta Walec i naszego przyjaciela Piotra Miczki, proboszcza J贸zefa Niedzieli, naszych przyjaci贸艂 z DFK w K贸rnicy, cz艂onk贸w miejscowych stowarzysze艅, licznych cz艂onk贸w HKKNOS, wielu mieszka艅c贸w K贸rnicy oraz odwiedzaj膮cych z bliska i daleka, odby艂 si臋 wspania艂y festyn, podczas kt贸rego ksi膮偶ka cieszy艂a si臋 niesamowitym zainteresowaniem. W kr贸tkich przemowach dyrektor Reszczy艅ski oraz burmistrz Kasiura powitali go艣ci i podkre艣lili istot臋 prezentowanych publikacji, kt贸re stanowi膮 nieoceniony wk艂ad w poznanie w艂asnej historii i zachowanie g贸rno艣l膮skiej to偶samo艣ci. Prof. Wrobel opisa艂 uczestnikom spotkania obecn膮 aktywno艣膰 HKKNOS a Andreas Smarzly przedstawi艂 trwaj膮ce ponad 20 lat prace nad zbieraniem fotografii niezb臋dnych do powstania ksi膮偶ki, a tak偶e opisa艂 dzia艂ania, kt贸re doprowadzi艂y do powstania ksi膮偶ki.聽 Podzi臋kowa艂 r贸wnie偶 za nieocenion膮 pomoc w realizacji dzie艂a, kt贸r膮 otrzyma艂 ze strony Andrei Smolarz, dzi臋kuj膮c tak偶e wszystkim fundatorom i sponsorom, kt贸rzy do tego celu udost臋pnili swoje prywatne albumy fotograficzne. Pi臋knej uroczysto艣ci towarzyszy艂y wyst臋py dzieci szkolnych z K贸rnicy, kt贸re 艣piewa艂y piosenki i recytowa艂y wiersze w j臋zyku polskim, niemieckim i g贸rno艣l膮skim, a tak偶e wyst臋p ch贸ru 鈥濳枚rnitzer Stimme鈥, kt贸ry swoimi tradycyjnymi i nieco nowocze艣niejszymi piosenkami u艣wietni艂 uroczysto艣膰.

R贸wnolegle do uroczysto艣ci w K贸rnicy jedna z naszych cz艂onk贸w, cz艂onek zarz膮du TSKN na 艢l膮sku Opolskim, pani R贸偶a Zgorzelska oraz dr Wojciech Dominiak z Muzeum Ziemi Prudnickiej, zorganizowali w Biedrzychowicach imprez臋 promuj膮c膮 ksi膮偶k臋: 鈥淪pojrzenie przez gardink臋. Wielokulturowo艣膰 G贸rnego 艢l膮ska na przyk艂adzie Ziemi Prudnickiej i G艂ubczyckiej鈥. Do powstania ksi膮偶ki, kt贸ra w swoim drugim nak艂adzie zosta艂a wydana dwuj臋zycznie, przyczynili si臋 r贸wnie偶 prof. Ralph Wrobel oraz Andreas Smarzly.

Ukoronowaniem naszego 鈥濼ygodnia historycznego鈥 zorganizowanego przez HKKNOS by艂a konferencja na temat: 鈥瀂iemia艅stwo na G贸rnym 艢l膮sku u progu ery nowo偶ytnej: pochodzenie, znaczenie i upadek (1428-1648)鈥. Konferencja organizowana wsp贸lnie z Muzeum Regionalnym w G艂og贸wku, odby艂a si臋 1 czerwca w du偶ej sali konferencyjnej muzeum, w by艂ej baszcie. Konferencj臋 otworzy艂 wyk艂ad Kamila Adamusa z Muzeum Diecezjalnego w Opolu referatem pod tytu艂em: 鈥濳si膮偶臋 Bolko V Husyta i ruch husycki na 艢l膮sku鈥. Przedstawi艂 on 偶ycie, otoczenie rodzinne i polityczn膮 dzia艂alno艣膰 ksi臋cia g艂og贸weckiego, opolskiego i raciborskiego. W kontek艣cie 鈥瀙ochodzenia ziemia艅stwa g贸rno艣l膮skiego鈥 dr Joachim Himanek (HKKNOS) wyg艂osi艂 wyk艂ad pod tytu艂em: 鈥濺贸d von Larisch: z Klisina przez Ligot臋 do Karwiny鈥. Dr Himanek przedstawi艂 uczestnikom konferencji nieznane dotychczas dokumenty, kt贸re znalaz艂 w Archiwum Pa艅stwowym w Brnie, a kt贸re rzuci艂y nowe 艣wiat艂o na histori臋 ww. rodu. R贸d ten obsadzi艂 na stanowiskach pierwszych w贸jt贸w w G艂og贸wku i awansowa艂 do rangi najwy偶szej szlachty. Wyk艂adem 鈥濺贸d Strzela von Dielaw auf M眉llmen jako prekursorzy reformacji鈥 prof. dr Wrobel (HKKNOS) wni贸s艂 sw贸j wk艂ad w dyskusj臋 dotycz膮c膮 dzia艂alno艣ci reformatorskiej ziemia艅stwa g贸rno艣l膮skiego. Licznym uczestnikom spotkania, przyby艂ym nawet z Bawarii czy te偶 z Zabrza prof. Wrobel wskaza艂 na znacznie szersze rozprzestrzenienie si臋 reformacji na G贸rnym 艢l膮sku na lewym brzegu Odry ni偶 dotychczas przypuszczano.

Po przerwie obiadowej Andreas Smarzly (HKKNOS) oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w G艂og贸wku, Aleksander Devosges-Cuber, zaprezentowali swoje wyk艂ady dotycz膮ce regionalnego i ponadregionalnego znaczenia ziemia艅stwa g贸rno艣l膮skiego. Wyk艂ad 鈥濺贸d Lassota von Steblau i jego polityczna dzia艂alno艣膰 na arenie lokalnej i mi臋dzynarodowej鈥, kt贸ry zaprezentowa艂 uczestnikom konferencji Andreas Smarzly, opisywa艂 dw贸ch najbardziej znanych cz艂onk贸w tej rodziny, kt贸rymi byli kanclerz Nikolaus Lassota von Steblau oraz dyplomata cesarski Erich Lassota von Steblau, silnie zwi膮zani z ziemi膮 g艂og贸weck膮 a w XVI w. odgrywaj膮cy znaczn膮 rol臋 w polityce ksi臋stwa opolsko-raciborskiego, a tak偶e na arenie europejskiej. Aleksander Devosges Cuber wyg艂osi艂 natomiast wyk艂ad na temat 鈥濬undacje g艂og贸weckie Jana (1514-1584) i Jerzego Maksymiliana (1547-1607) von Oppersdorff.鈥 Pokaza艂 on dynastyczne powi膮zania rodu Oppersdorff贸w i ich osi膮gni臋cia kulturalno-historyczne.

W ostatnim bloku wyk艂ad贸w dotycz膮cym 鈥瀂r贸偶nicowania ziemia艅stwa g贸rno艣l膮skiego鈥 pani Ewa Kalbarczyk-K艂ak z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu wyg艂osi艂a wyk艂ad na temat 鈥濻tan zachowania rezydencji ziemia艅skich z XVI i XVII w. na po艂udniowych terenach by艂ego ksi臋stwa opolskiego鈥. Wyk艂adowczyni skoncentrowa艂a si臋 w szczeg贸lno艣ci na zamkach w Trzebinie, w 艁膮ce聽Prudnickiej聽oraz Rozkochowie. Przedstawi艂a r贸wnie偶 rezydencj臋聽rodu von Pruskovsky z Pr贸szkowa. Ostatnim wyk艂adowc膮 by艂 Peter Ernst (HKKNOS) z tematem 鈥濿yp臋dzenie protestanckiego ziemia艅stwa w 艣wietle kontrreformacji w wojnie 30-letniej鈥. Jak zaznaczy艂, podczas wojny trzydziestoletniej dosz艂o do zmiany charakteru ziemia艅stwa ze zorientowanego militarnie do ziemia艅stwa odpowiedzialnego administracyjnie i politycznie. Rody ekonomicznie silne i podleg艂e katolickim Habsburgom, jak np. r贸d von Oppersdorff, wyp臋dzi艂y ziemia艅stwo – cz臋艣ciowo protestanckie – silnie dotkni臋te wojnami i skutkami kontrreformacji.

Wszystkie wyk艂ady, przemowy i referaty, wyg艂aszane zar贸wno w G艂og贸wku, jak r贸wnie偶 podczas spotkania w Prudniku oraz K贸rnicy, w spos贸b absolutnie profesjonalny t艂umaczy艂a konsekutywnie zar贸wno na, jak i z j臋zyka niemieckiego pani Agnieszka Skrzypulec. Tegoroczny 鈥濼ydzie艅 historyczny鈥 opr贸cz du偶ego zainteresowania lokalnej spo艂eczno艣ci cieszy艂 si臋 r贸wnie偶 zainteresowaniem ze strony lokalnych medi贸w. Wszystkie znacz膮ce gazety i periodyki z regionu, jak 鈥濼ygodnik Prudnicki鈥, 鈥炁粂cie G艂og贸wka鈥, 鈥濼ygodnik Krapkowicki鈥, 鈥濸anorama Bialska鈥, 鈥濶owiny Krapkowickie鈥, ponadregionalnie ukazuj膮cy si臋 鈥濿ochenblatt鈥, “Neust盲dter Heimatbrief” i “Schlesien heute” oraz nag艂osnia “Radio Opole” relacjonowa艂y ww. wydarzenia. Trzyosobowy zesp贸艂 agencji produkcyjnej Pro Futura towarzyszy艂 nam ze swoj膮 kamer膮. Zrealizowano kr贸tki reporta偶 dotycz膮cy naszej dzia艂alno艣ci, pokazany p贸藕niej w dwuj臋zycznym programie 鈥濻chlesien Journal鈥 w TV: TVP3 Katowice, TV Silesia (TVS) i TVP3 Opole. Obecnie dost臋pny jest r贸wnie偶 tutaj.

Wiele fotografii wykonanych z okazji 鈥濼ygodnia historycznego鈥, jak r贸wnie偶 niekt贸re artyku艂y prasowe dost臋pne s膮 dla cz艂onk贸w HKKNOS r贸wnie偶 na naszej chmurze.

W ten spos贸b z przyjemno艣ci膮 spogl膮damy na miniony ju偶 tydzie艅 historyczny zako艅czony sukcesem i wsp贸lnie sp臋dzonym czasem z naszymi cz艂onkami i przyjaci贸艂mi w Polsce. Przede wszystkim cieszymy si臋, 偶e owoce naszej pracy zosta艂y z du偶ym zainteresowaniem przyj臋te przez szerokie grono odbiorc贸w na G贸rnym 艢l膮sku. Niezapomniane pozostan膮 r贸wnie偶 wsp贸lnie sp臋dzone wieczory w hotelu 鈥濻alve鈥 w G艂og贸wku i w hotelu 鈥濸iast鈥 w Opolu, w kt贸rych to go艣cie z Niemiec nocowali i spotykali si臋 przy smacznym 艣l膮skim cie艣cie i dobrym polskim piwie, prowadz膮c 偶ywe rozmowy o emocjach towarzysz膮cych podczas intensywnie sp臋dzonego dnia.

 

Links:

Radio Opole – Interview z Andreasem Smarzly

www.youtube.com/watch?v=YDGd4QhBsTQ

http://wochenblatt.pl/es-gibt-noch-viel-zu-erforschen-video/

http://terazprudnik.pl/2018/05/30/kopalnia-informacji-w-bialsko-prudnickim-katastrze-karolinskim/

http://terazprudnik.pl/2018/06/02/hkknos/ O g贸rno艣l膮skim ziemia艅stwie i jego siedzibach

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1570614366394871.1073741905.244249939031327&type=1&l=a9c1011183

https://www.facebook.com/pg/kornica1/photos/?tab=album&album_id=858189867712662

https://www.facebook.com/pg/%C5%BBycie-G%C5%82og%C3%B3wka-586981721436483/photos/?tab=album&album_id=1266541160147199