Tydzie艅 historyczny na G贸rnym 艢l膮sku

od 28.05. do 01.06.2018 r.

Je艣li kto艣 my艣la艂, 偶e badania nad histori膮 G贸rnego 艢l膮ska maj膮 si臋, przynajmniej z perspektywy strony niemieckiej, ku ko艅cowi, pod koniec maja 2018 r. na pewno zmieni艂 zdanie. W tygodniu od 28 maja do 01 czerwca 2018 r.聽 cz艂onkowie Komisji Historycznej Powiatu Prudnickiego (HKKNOS) w ramach odbywaj膮cego si臋 na G贸rnym 艢l膮sku 鈥濼ygodnia historycznego鈥 prowadzili intensywne prace badawcze w 艣l膮skich archiwach oraz zorganizowali liczne spotkania. Z Niemiec na G贸rny 艢l膮sk przyby艂o o艣mioro cz艂onk贸w HKKNOS. Na miejscu spotkali si臋 z licznymi cz艂onkami naszego stowarzyszenia mieszkaj膮cymi w Polsce. W godzinach przedpo艂udniowych od poniedzia艂ku do 艣rody w艂膮cznie prowadzono badania w archiwach pa艅stwowych w Opolu i we Wroc艂awiu, jak r贸wnie偶 w licznych archiwach parafialnych. Natomiast p贸藕nymi popo艂udniami organizowano spotkania historyczne o r贸偶nej tematyce.

We wtorek, 29 maja, p贸藕nym popo艂udniem w Domu Kultury w Kierpniu odby艂o si臋 spotkanie powi膮zane z wyk艂adem prof. dr Ralpha Wrobla pod tytu艂em 鈥750 lat Kierpnia鈥. Spotkanie, zorganizowane we wsp贸艂pracy z dyrektorem Muzeum Regionalnego w G艂og贸wku i jednocze艣nie naszym cz艂onkiem, Aleksandrem Devosges-Cuberem, przyci膮gn臋艂o wielu zainteresowanych mieszka艅c贸w oraz wiele os贸b z zewn膮trz. Prof. Wrobel zaprezentowa艂 prawie 800-letni膮 histori臋 ojczyzny swoich przodk贸w, przedstawi艂 interesuj膮ce wyniki prac badawczych oraz pokaza艂, jak wiele temat贸w oczekuje w dalszym ci膮gu na zbadanie. W szczeg贸lno艣ci poprosi艂 uczestnik贸w spotkania o pomoc w prowadzeniu bada艅 nad histori膮 lokaln膮 w XX wieku, co spowodowa艂o lawin臋 opowiadanych historii, dyskusji i 偶yw膮 wymian臋 informacji, w szczeg贸lno艣ci ze strony starszych mieszka艅c贸w wsi. Prof. Wrobel obieca艂 prezentacj臋 kroniki z okazji rocznicy 750-lecia pierwszej wzmianki miejscowo艣ci, kt贸ra przypada za 6 lat.

Kolejny 艣rodowy wiecz贸r po艣wi臋cony by艂 prezentacji 10 tomu pism lokalnych 鈥濰istoryczne powiaty bialski i prudnicki w karoli艅skim katastrze podatkowym z lat 1722/26鈥. Spotkanie zosta艂o zorganizowane i przygotowane we wsp贸艂pracy z naszymi przyjaci贸艂mi z Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, dr Wojciechem Dominiakiem oraz panem Marcinem Husakiem. Cz艂onkowie HKKNOS z obu kraj贸w, jak r贸wnie偶 zainteresowani mieszka艅cy Prudnika, Bia艂ej i okolic spotkali si臋 w Centrum Tradycji Tkackich przy Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku, gdzie prof. Wrobel opowiada艂 o historii powstania, o 藕r贸dle stanowi膮cym pod艂o偶e do napisania ksi膮偶ki oraz o bardzo trudnej pracy nad ksi膮偶k膮. Zauwa偶y艂 przy tym, 偶e w dwa lata po wydaniu pierwszego tomu katastru podatkowego 鈥濰istoryczny powiat g艂og贸wecki w karoli艅skim katastrze podatkowym z lat 1722/26鈥, HKKNOS wyda艂a drugi tom publikacji 藕r贸d艂owej dotycz膮cy wsi w historycznym powiecie bialskim i prudnickim oraz samego miasta Bia艂a. Tom ten jest istotny z dw贸ch wzgl臋d贸w. Z jednej strony stanowi uzupe艂nienie danych dot. wsi z by艂ego powiatu prudnickiego. Z drugiej strony HKKNOS opisuj膮c miasto Bia艂a po raz pierwszy opisa艂 w katastrze podatkowym miasto na G贸rnym 艢l膮sku.

W uroczysto艣膰 Bo偶ego Cia艂a, w czwartek 31 maja, od godz. 15.00 w K贸rnicy mia艂a miejsce prezentacja ksi膮偶ki Andreasa Smarzlego 鈥濻tulecie 偶ycia wiejskiego na G贸rnym 艢l膮sku w obiektywie 鈥 Historyczne fotografie z K贸rnicy鈥. Wydanie dzie艂a licz膮cego prawie trzysta stron i zawieraj膮cego 620 historycznych fotografii by艂o mo偶liwe przy finansowym wk艂adzie Komisji Historycznej Powiatu Prudnickiego, ale tak偶e Starostwa Powiatu Krapkowickiego, Gminy Krapkowice i聽so艂ectwa K贸rnica. Dodatkowo rada gminy, na czele z so艂tysem – Ewaldem Tomal膮 oraz dyrektorem szko艂y i cz艂onkiem rady powiatu – Ryszardem Reszczy艅skim, pozyska艂a 艣rodki na organizacj臋 festynu, podczas kt贸rego setki uczestnik贸w zosta艂o bezp艂atnie pocz臋stowanych ko艂aczem 艣l膮skim, kaw膮 i kie艂baskami z grilla. Z uwagi na wsparcie finansowe powiatu, gminy i wsi wszyscy mieszka艅cy K贸rnicy otrzymali jeden bezp艂atny egzemplarz ksi膮偶ki. W obecno艣ci min. burmistrza miasta i gminy Krapkowice, pana Andrzeja Kasiury, cz艂onka zarz膮du TSKN na 艢l膮sku Opolskim, pani Zuzanny Donath-Kasiura, radnego powiatu, pana Jerzego Mikusa, by艂ego w贸jta Walec i naszego przyjaciela Piotra Miczki, proboszcza J贸zefa Niedzieli, naszych przyjaci贸艂 z DFK w K贸rnicy, cz艂onk贸w miejscowych stowarzysze艅, licznych cz艂onk贸w HKKNOS, wielu mieszka艅c贸w K贸rnicy oraz odwiedzaj膮cych z bliska i daleka, odby艂 si臋 wspania艂y festyn, podczas kt贸rego ksi膮偶ka cieszy艂a si臋 niesamowitym zainteresowaniem. W kr贸tkich przemowach dyrektor Reszczy艅ski oraz burmistrz Kasiura powitali go艣ci i podkre艣lili istot臋 prezentowanych publikacji, kt贸re stanowi膮 nieoceniony wk艂ad w poznanie w艂asnej historii i zachowanie g贸rno艣l膮skiej to偶samo艣ci. Prof. Wrobel opisa艂 uczestnikom spotkania obecn膮 aktywno艣膰 HKKNOS a Andreas Smarzly przedstawi艂 trwaj膮ce ponad 20 lat prace nad zbieraniem fotografii niezb臋dnych do powstania ksi膮偶ki, a tak偶e opisa艂 dzia艂ania, kt贸re doprowadzi艂y do powstania ksi膮偶ki.聽 Podzi臋kowa艂 r贸wnie偶 za nieocenion膮 pomoc w realizacji dzie艂a, kt贸r膮 otrzyma艂 ze strony Andrei Smolarz, dzi臋kuj膮c tak偶e wszystkim fundatorom i sponsorom, kt贸rzy do tego celu udost臋pnili swoje prywatne albumy fotograficzne. Pi臋knej uroczysto艣ci towarzyszy艂y wyst臋py dzieci szkolnych z K贸rnicy, kt贸re 艣piewa艂y piosenki i recytowa艂y wiersze w j臋zyku polskim, niemieckim i g贸rno艣l膮skim, a tak偶e wyst臋p ch贸ru 鈥濳枚rnitzer Stimme鈥, kt贸ry swoimi tradycyjnymi i nieco nowocze艣niejszymi piosenkami u艣wietni艂 uroczysto艣膰.

R贸wnolegle do uroczysto艣ci w K贸rnicy jedna z naszych cz艂onk贸w, cz艂onek zarz膮du TSKN na 艢l膮sku Opolskim, pani R贸偶a Zgorzelska oraz dr Wojciech Dominiak z Muzeum Ziemi Prudnickiej, zorganizowali w Biedrzychowicach imprez臋 promuj膮c膮 ksi膮偶k臋: 鈥淪pojrzenie przez gardink臋. Wielokulturowo艣膰 G贸rnego 艢l膮ska na przyk艂adzie Ziemi Prudnickiej i G艂ubczyckiej鈥. Do powstania ksi膮偶ki, kt贸ra w swoim drugim nak艂adzie zosta艂a wydana dwuj臋zycznie, przyczynili si臋 r贸wnie偶 prof. Ralph Wrobel oraz Andreas Smarzly.

Ukoronowaniem naszego 鈥濼ygodnia historycznego鈥 zorganizowanego przez HKKNOS by艂a konferencja na temat: 鈥瀂iemia艅stwo na G贸rnym 艢l膮sku u progu ery nowo偶ytnej: pochodzenie, znaczenie i upadek (1428-1648)鈥. Konferencja organizowana wsp贸lnie z Muzeum Regionalnym w G艂og贸wku, odby艂a si臋 1 czerwca w du偶ej sali konferencyjnej muzeum, w by艂ej baszcie. Konferencj臋 otworzy艂 wyk艂ad Kamila Adamusa z Muzeum Diecezjalnego w Opolu referatem pod tytu艂em: 鈥濳si膮偶臋 Bolko V Husyta i ruch husycki na 艢l膮sku鈥. Przedstawi艂 on 偶ycie, otoczenie rodzinne i polityczn膮 dzia艂alno艣膰 ksi臋cia g艂og贸weckiego, opolskiego i raciborskiego. W kontek艣cie 鈥瀙ochodzenia ziemia艅stwa g贸rno艣l膮skiego鈥 dr Joachim Himanek (HKKNOS) wyg艂osi艂 wyk艂ad pod tytu艂em: 鈥濺贸d von Larisch: z Klisina przez Ligot臋 do Karwiny鈥. Dr Himanek przedstawi艂 uczestnikom konferencji nieznane dotychczas dokumenty, kt贸re znalaz艂 w Archiwum Pa艅stwowym w Brnie, a kt贸re rzuci艂y nowe 艣wiat艂o na histori臋 ww. rodu. R贸d ten obsadzi艂 na stanowiskach pierwszych w贸jt贸w w G艂og贸wku i awansowa艂 do rangi najwy偶szej szlachty. Wyk艂adem 鈥濺贸d Strzela von Dielaw auf M眉llmen jako prekursorzy reformacji鈥 prof. dr Wrobel (HKKNOS) wni贸s艂 sw贸j wk艂ad w dyskusj臋 dotycz膮c膮 dzia艂alno艣ci reformatorskiej ziemia艅stwa g贸rno艣l膮skiego. Licznym uczestnikom spotkania, przyby艂ym nawet z Bawarii czy te偶 z Zabrza prof. Wrobel wskaza艂 na znacznie szersze rozprzestrzenienie si臋 reformacji na G贸rnym 艢l膮sku na lewym brzegu Odry ni偶 dotychczas przypuszczano.

Po przerwie obiadowej Andreas Smarzly (HKKNOS) oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w G艂og贸wku, Aleksander Devosges-Cuber, zaprezentowali swoje wyk艂ady dotycz膮ce regionalnego i ponadregionalnego znaczenia ziemia艅stwa g贸rno艣l膮skiego. Wyk艂ad 鈥濺贸d Lassota von Steblau i jego polityczna dzia艂alno艣膰 na arenie lokalnej i mi臋dzynarodowej鈥, kt贸ry zaprezentowa艂 uczestnikom konferencji Andreas Smarzly, opisywa艂 dw贸ch najbardziej znanych cz艂onk贸w tej rodziny, kt贸rymi byli kanclerz Nikolaus Lassota von Steblau oraz dyplomata cesarski Erich Lassota von Steblau, silnie zwi膮zani z ziemi膮 g艂og贸weck膮 a w XVI w. odgrywaj膮cy znaczn膮 rol臋 w polityce ksi臋stwa opolsko-raciborskiego, a tak偶e na arenie europejskiej. Aleksander Devosges Cuber wyg艂osi艂 natomiast wyk艂ad na temat 鈥濬undacje g艂og贸weckie Jana (1514-1584) i Jerzego Maksymiliana (1547-1607) von Oppersdorff.鈥 Pokaza艂 on dynastyczne powi膮zania rodu Oppersdorff贸w i ich osi膮gni臋cia kulturalno-historyczne.

W ostatnim bloku wyk艂ad贸w dotycz膮cym 鈥瀂r贸偶nicowania ziemia艅stwa g贸rno艣l膮skiego鈥 pani Ewa Kalbarczyk-K艂ak z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu wyg艂osi艂a wyk艂ad na temat 鈥濻tan zachowania rezydencji ziemia艅skich z XVI i XVII w. na po艂udniowych terenach by艂ego ksi臋stwa opolskiego鈥. Wyk艂adowczyni skoncentrowa艂a si臋 w szczeg贸lno艣ci na zamkach w Trzebinie, w 艁膮ce聽Prudnickiej聽oraz Rozkochowie. Przedstawi艂a r贸wnie偶 rezydencj臋聽rodu von Pruskovsky z Pr贸szkowa. Ostatnim wyk艂adowc膮 by艂 Peter Ernst (HKKNOS) z tematem 鈥濿yp臋dzenie protestanckiego ziemia艅stwa w 艣wietle kontrreformacji w wojnie 30-letniej鈥. Jak zaznaczy艂, podczas wojny trzydziestoletniej dosz艂o do zmiany charakteru ziemia艅stwa ze zorientowanego militarnie do ziemia艅stwa odpowiedzialnego administracyjnie i politycznie. Rody ekonomicznie silne i podleg艂e katolickim Habsburgom, jak np. r贸d von Oppersdorff, wyp臋dzi艂y ziemia艅stwo – cz臋艣ciowo protestanckie – silnie dotkni臋te wojnami i skutkami kontrreformacji.

Wszystkie wyk艂ady, przemowy i referaty, wyg艂aszane zar贸wno w G艂og贸wku, jak r贸wnie偶 podczas spotkania w Prudniku oraz K贸rnicy, w spos贸b absolutnie profesjonalny t艂umaczy艂a konsekutywnie zar贸wno na, jak i z j臋zyka niemieckiego pani Agnieszka Skrzypulec. Tegoroczny 鈥濼ydzie艅 historyczny鈥 opr贸cz du偶ego zainteresowania lokalnej spo艂eczno艣ci cieszy艂 si臋 r贸wnie偶 zainteresowaniem ze strony lokalnych medi贸w. Wszystkie znacz膮ce gazety i periodyki z regionu, jak 鈥濼ygodnik Prudnicki鈥, 鈥炁粂cie G艂og贸wka鈥, 鈥濼ygodnik Krapkowicki鈥, 鈥濸anorama Bialska鈥, 鈥濶owiny Krapkowickie鈥, ponadregionalnie ukazuj膮cy si臋 鈥濿ochenblatt鈥, “Neust盲dter Heimatbrief” i “Schlesien heute” oraz nag艂osnia “Radio Opole” relacjonowa艂y ww. wydarzenia. Trzyosobowy zesp贸艂 agencji produkcyjnej Pro Futura towarzyszy艂 nam ze swoj膮 kamer膮. Zrealizowano kr贸tki reporta偶 dotycz膮cy naszej dzia艂alno艣ci, pokazany p贸藕niej w dwuj臋zycznym programie 鈥濻chlesien Journal鈥 w TV: TVP3 Katowice, TV Silesia (TVS) i TVP3 Opole. Obecnie dost臋pny jest r贸wnie偶 tutaj.

Wiele fotografii wykonanych z okazji 鈥濼ygodnia historycznego鈥, jak r贸wnie偶 niekt贸re artyku艂y prasowe dost臋pne s膮 dla cz艂onk贸w HKKNOS r贸wnie偶 na naszej chmurze.

W ten spos贸b z przyjemno艣ci膮 spogl膮damy na miniony ju偶 tydzie艅 historyczny zako艅czony sukcesem i wsp贸lnie sp臋dzonym czasem z naszymi cz艂onkami i przyjaci贸艂mi w Polsce. Przede wszystkim cieszymy si臋, 偶e owoce naszej pracy zosta艂y z du偶ym zainteresowaniem przyj臋te przez szerokie grono odbiorc贸w na G贸rnym 艢l膮sku. Niezapomniane pozostan膮 r贸wnie偶 wsp贸lnie sp臋dzone wieczory w hotelu 鈥濻alve鈥 w G艂og贸wku i w hotelu 鈥濸iast鈥 w Opolu, w kt贸rych to go艣cie z Niemiec nocowali i spotykali si臋 przy smacznym 艣l膮skim cie艣cie i dobrym polskim piwie, prowadz膮c 偶ywe rozmowy o emocjach towarzysz膮cych podczas intensywnie sp臋dzonego dnia.

 

Links:

Radio Opole – Interview z Andreasem Smarzly

www.youtube.com/watch?v=YDGd4QhBsTQ

http://wochenblatt.pl/es-gibt-noch-viel-zu-erforschen-video/

http://terazprudnik.pl/2018/05/30/kopalnia-informacji-w-bialsko-prudnickim-katastrze-karolinskim/

http://terazprudnik.pl/2018/06/02/hkknos/ O g贸rno艣l膮skim ziemia艅stwie i jego siedzibach

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1570614366394871.1073741905.244249939031327&type=1&l=a9c1011183

https://www.facebook.com/pg/kornica1/photos/?tab=album&album_id=858189867712662

https://www.facebook.com/pg/%C5%BBycie-G%C5%82og%C3%B3wka-586981721436483/photos/?tab=album&album_id=1266541160147199

Stulecie 偶ycia wiejskiego na G贸rnym 艢l膮sku w obiektywie – Historyczne fotografie z K贸rnicy

HKKNOS prezentuje now膮 ksi膮偶k臋 Andreasa M. Smarzly: 鈥濻tulecie 偶ycia wiejskiego na G贸rnym 艢l膮sku w obiektywie – Historyczne fotografie z K贸rnicy鈥

Ksi膮偶ka zawiera wyb贸r 620 historycznych zdj臋膰 z XX wieku. Jest ona podzielona na nast臋puj膮ce obszary tematyczne, z kt贸rych ka偶dy poprzedza tekst obja艣niaj膮cy: Widok贸wki wsi, Stroje ludowe 鈥 moda, Rodziny, Dzieci, Stacje 偶ycia (Komunia, Wesele, Pogrzeb), 呕ycie szkolne, Przedszkole, Nauczyciele i uczniowie, Wycieczki szkolne i imprezy, Praca, Czas wolny, Pi艂ka no偶na, Motoryzacja, Ko艣ci贸艂 i 偶ycie religijne, Ministranci, Ch贸r ko艣cielny i orkiestra, W r贸偶nych mundurach, W daleki 艣wiat i za艂膮cznik 鈥濱dentyfikacja os贸b鈥. Praca jest uzupe艂niona przez przedmow臋 pierwszego przewodnicz膮cego HKKNOS, Prof. dr Wrobla, kr贸tki tekst pochodz膮cej z K贸rnicy pisarki Anny Myszy艅skiej o historii fotografii, siedmio stronicowy tekst wprowadzaj膮cy i list臋 wszystkich nazwisk znajduj膮cych si臋 w ksi膮偶ce.

Ok艂adka: hardcover, format: DINA 4, papier: kreda, ilo艣膰 stron: 297, waga: 1.400 gr., wydawnictwo: Solpress Opole

Ksi膮偶k臋 mo偶na naby膰 w cenie 40,00 PLN w Muzeum Regionalnym w G艂og贸wku, w聽Zespole Szkolno-Przedszkolny w K贸rnicy lub w cenie 10,00 Euro plus koszty przesy艂ki z Niemiec i opakowania pod adresem: ralph.wrobel@hkknos.de聽lub聽andreas.smarzly@hkknos.de

Historyczny Ok贸lnik 2018-01

Do艂膮czamy aktualny Historyczny Ok贸lnik : Edycja 2018-1

Zapraszamy serdecznie na 鈥濼ydzie艅 historyczny鈥 od 29. maja do 1 czerwca 2018 r. na 艢l膮sku:

– Wtorek, 29.05.2018, Wyk艂ad w Kierpniu 鈥750 lat Kierpnia鈥 (R. Wrobel)

– 艢roda, 30.05.2018, Prudnik, Prezentacja ksi膮偶ki 鈥濰istoryczne powiaty bialski i prudnicki w Karoli艅skim katastrze podatkowym z lat 1722/26鈥.

– Czwartek, 31.05.2018, K贸rnica, Prezentacja ksi膮偶ki 鈥濻tulecie 偶ycia wiejskiego na G贸rnym 艢l膮sku w obiektywie – Historyczne fotografie z K贸rnicy鈥 (A. Smarzly) po艂膮czona z festynem (Wyst臋py: Dzieci szkolne, ch贸r, stra偶acy, dmuchany zamek dla dzieci鈥)

– Pi膮tek, 01.06.2018, Konferencja w G艂og贸wku: 鈥瀂iemia艅stwo na G贸rnym 艢l膮sku u progu ery nowo偶ytnej: pochodzenie, znaczenie i upadek (1428-1648)鈥 po艂膮czona z wyk艂adami min. cz艂onk贸w HKKNOS.

13 wizyta studyjna 鈥濸a艂ace i ogrody w p贸艂nocnych Czechach鈥

W tygodniu od 27 sierpnia do 3 wrze艣nia 2017 r. Komisja Historyczna Powiatu Prudnickiego (HKKNOS) odbywa艂a swoj膮 ju偶 13 wizyt臋 studyjn膮 pod has艂em 鈥濸a艂ace i ogrody w p贸艂nocnych Czechach鈥. W tym roku 23 uczestnik贸w wyjazdu odwiedzi艂o s膮siaduj膮cy ze 艢l膮skiem region graniczny w p贸艂nocnych Czechach.

Go艣cie, kt贸rzy dosiadali si臋 kolejno w Wadersloh, Erfurcie i Dre藕nie, ju偶 p贸藕nym popo艂udniem pierwszego dnia wyjazdu dotarli do D臎膷铆na, gdzie zostali zakwaterowani na kolejne trzy noclegi w hotelu 鈥災宔sk谩 Koruna鈥. Chwil臋 p贸藕niej do艂膮czy艂 do grupy czeski przewodnik – Peter Kumpfe. Poniewa偶 do kolacji pozosta艂o jeszcze troch臋 wolnego czasu, Peter, Czech o niemieckich korzeniach i znany dziennikarz radiowy stacji MDR, zaprosi艂 uczestnik贸w do po艂o偶onego niedaleko centrum miasta zamku rodziny von Thun, kt贸ry w ostatnich latach zosta艂 kompleksowo odrestaurowany.

Tetschen (D臎膷铆n)

Kolejnego dnia, w poniedzia艂ek, w promieniach letniego s艂o艅ca, grupa uda艂a si臋 do Litom臎艡ic, gdzie zwiedza艂a miasto.

Leitmeritz (Litom臎艡ice)

Nast臋pnym punktem programu by艂 przejazd do zamku rodziny von Waldstein do Duchcov, gdzie pod koniec XVIII wieku znany wenecki kobieciarz, poszukiwacz przyg贸d i pisarz Giacomo Casanova sp臋dzi艂 ostatnie lata 偶ycia i spisa艂 s艂ynne do dzi艣 dzienniki.

Dux (Duchcov)

Dzie艅 zako艅czy艂 si臋 wjazdem wyci膮giem krzese艂kowym na szczyt Kom谩艡铆 h暖rka (807 m n.p.m.), sk膮d roztacza艂 si臋 wspania艂y widok na okolic臋.

M眉ckent眉rmchen (Kom谩艡铆 v铆啪ka)

Kolejnego dnia Peter poprowadzi艂 grup臋 przez krain臋 Wallensteina. W programie znalaz艂a si臋 w pierwszej kolejno艣ci wizyta na zamku w miejscowo艣ci Fr媒dlant, gdzie po serii sukces贸w w wojnie 30-letniej Albrecht von Wallenstein (von Waldstein), awansowa艂 do rangi ksi臋cia Friedlandu.

Friedland (Fr媒dlant)

Po przerwie obiadowej na przepi臋knym rynku w miejscowo艣ci Liberec grupa uda艂a si臋 na zwiedzanie kolejnego zamku b臋d膮cego niegdy艣 w艂asno艣ci膮 Wallensteina.

Reichenberg (Liberec)

By艂 nim po艂o偶ony niedaleko miejscowo艣ci Jablonn茅 v Podje拧t臎d铆 zamek Lemberk, kt贸rego ostatnimi w艂a艣cicielami by艂a rodzina Clam-Gallas, w jego wn臋trzach do dzi艣 podziwia膰 mo偶na oryginalne wyposa偶enie z r贸偶nych epok minionych stuleci. W drodze powrotnej do hotelu by艂 jeszcze czas na kr贸tki post贸j przy bogato wyposa偶onej bazylice w Jablonn茅 v Podje拧t臎d铆, gdzie znajduj膮 si臋 relikwie 艣wi臋tej Zdzis艂awy Czeskiej z Lemberka, patronki biednych i cierpi膮cych.

L盲mberg (Lemberk)

W 艣rod臋 grupa wymeldowa艂a si臋 z hotelu w miejscowo艣ci D臎膷铆n aby uda膰 si臋 na zwiedzanie zamk贸w i pa艂ac贸w w 鈥濩zeskim Raju鈥.聽 Pierwszym przystankiem by艂a miejscowo艣膰 Sychrov, gdzie znajduje si臋 zamek rodziny de Rohan, kt贸ra do Czech przyby艂a z Francji. Malowniczy zamek z elementami stylu angielskiego stanowi cz臋ste t艂o licznych produkcji filmowych, tak偶e film贸w o Jamesie Bondzie.

Sichrow (Sychrov)

Kolejnym punktem by艂a miejscowo艣膰 Mnichovo Hradi拧t臎, gdzie znajduje si臋 zamek zachowany w nienaruszonym stanie, kt贸rego w艂a艣cicielami od XVII do聽 XX wieku by艂a rodzina von Waldstein. Niedaleko zamku znajduje si臋 dzisiaj miejsce spoczynku znanego potomka rodziny, wspominanego ju偶 genera艂a Albrechta von Wallenstein/Waldstein.

M眉nchengr盲tz (Mnichovo Hradi拧t臎)

W godzinach popo艂udniowych, w dalszym ci膮gu podr贸偶uj膮c 艣ladami Wallensteina, grupa uda艂a si臋 do miasta Ji膷铆n, stolicy by艂ego聽ksi臋stwa 聽Fr媒dlant.

Jitschin (Ji膷铆n)

Wieczorem przyby艂a na nocleg do hotelu 鈥濽 Ber谩nka鈥 w miejscowo艣ci N谩chod.

Celem podr贸偶y ostatniego dnia sierpnia by艂a wschodnia cz臋艣膰 Czech, w pierwszej kolejno艣ci najpi臋kniejsze miasto renesansowe Czech – Nov茅 M臎sto nad Metuj铆. Po spacerze uliczkami tego 聽przepi臋knego i zachwycaj膮cego miasteczka za艂o偶onego na pocz膮tku XVI wieku, grupa zwiedzi艂a znajduj膮cy si臋 na skraju rynku zamek z oryginalnym wyposa偶eniem znajduj膮cy si臋 do dzi艣 w r臋kach rodziny Barto艌 von Doben铆n.

Neustadt an der Mettau (Nov茅 M臎sto nad Metuj铆)

Czas na przerw臋 obiadow膮 by艂 w miejscowo艣ci Hradec Kr谩lov茅, sk膮d w godzinach popo艂udniowych grupa uda艂a si臋 do konkuruj膮cego z uniwersyteckim Hradec Kr谩lov茅 miasta powiatowego Pardubice. R贸wnie偶 tutaj zwiedzano zamek kr贸lewski, kt贸ry stanowi rzadki przyk艂ad p艂ynnego przej艣cia budowli zamkowej w pa艂acow膮 a gdzie w trzech salach rycerskich znale藕膰 mo偶na jeszcze elementy dawnych malowide艂 艣ciennych z epoki wczesnego renesansu.

Pardubitz (Pardubice)

W drodze powrotnej do hotelu grupa kilkakrotnie zatrzymywa艂a si臋 jeszcze przy licznych pomnikach obejmuj膮cych pole bitwy pod Sadow膮 (znana te偶 jako bitwa pod K枚niggr盲tz). Tu w roku 1866 wojska pruskie wygra艂y z wojskami monarchii austro-w臋gierskiej i tym samym wyeliminowa艂y wp艂ywy dawnej niemieckiej dynastii cesarskiej Habsburg贸w na dalsze losy nowopowstaj膮cej II Rzeszy Niemieckiej.

Plac bitwy pod K枚niggr盲tz (Hradec Kr谩lov茅)

O ile podczas dotychczasowej podr贸偶y po Czechach zwiedzaj膮cych rozpieszcza艂a pi臋kna letnia pogoda, to ostatniej nocy warunki atmosferyczne diametralnie si臋 zmieni艂y. W pi膮tkowy ranek po dotarciu do zamku w miejscowo艣ci Nachod niezb臋dne okaza艂y si臋 kurtki, p艂aszcze przeciwdeszczowe i parasole. Nie zmniejszy艂o to jednak oczarowania zar贸wno zewn臋trzn膮 fasad膮, jak i wyposa偶eniem kompleksu zamkowego znajduj膮cego si臋 do wybuchu II wojny 艣wiatowej w r臋kach rodziny von Schaumburg-Lippe.

Nachod (N谩chod)

Po opuszczeniu Czech grupa, mijaj膮c po drodze dawne hrabstwo k艂odzkie i ksi臋stwo nyskie, uda艂a si臋 do Prudnika. W Prudniku w hotelu 鈥濷aza鈥 tradycyjnie ju偶 odby艂o si臋 spotkanie z przyjaci贸艂mi, cz艂onkami stowarzyszenia z Polski, przedstawicielami zarz膮d贸w instytucji zaprzyja藕nionych i miejscowymi politykami. Wprawdzie przedstawiciele w艂adz miejskich nie mogli tym razem z uwagi na inne zobowi膮zania uczestniczy膰 w naszym spotkaniu, licznie przyby艂y jednak delegacje k贸艂 DFK z Prudnika, G艂og贸wka-Oraczy oraz po raz pierwszy z G艂og贸wka-Winiar. Spotkanie muzycznie wzbogaci艂 wyst臋p ch贸ru Mniejszo艣ci Niemieckiej z Nowej Wsi Prudnickiej.

Grupa podr贸偶uj膮cych

Ostatniego dnia plan by艂 r贸wnie偶 bardzo napi臋ty i wype艂niony licznymi spotkaniami. Podczas gdy wi臋kszo艣膰 uczestnik贸w w godzinach przedpo艂udniowych wzi臋艂a udzia艂 w spacerze po Prudniku z oprowadzaniem przez Herberta Schindlera, kt贸ry wraz z ma艂偶onk膮 prywatnie przyjecha艂 do Prudnika i pokaza艂 uczestnikom 鈥瀓ego鈥 miejsca w Prudniku, Ralph Wrobel i Andreas Smarzly udali si臋 do G艂og贸wka. Zarz膮d stowarzyszenia zosta艂 zaproszony przez naszego przyjaciela, dyrektora muzeum, Aleksandra Devosges-Cubera. Wyg艂asza艂 on w tamtejszym ratuszu z okazji spotkania 65 cz艂onk贸w rodziny von Oppersdorff w G艂og贸wku wyk艂ad na temat mecenasostwa rodziny w ubieg艂ych stuleciach. Po powrocie do Prudnika zarz膮d HKKNOS, w obecno艣ci zainteresowanych cz艂onk贸w stowarzyszenia i uczestnik贸w wyjazdu, dokona艂 oficjalnego przekazania element贸w wystawy z izby tradycji w Northeim Muzeum w Prudniku.

W Muzeum Ziemi Prudnickiej (od lewa:聽Prof. R. Wrobel, A. Smarzly, Dr. W. Dominiak, R. Matulla, S. K枚nig, pracownik muzeum, M. Gliese)

W realizacj臋 przekazania eksponat贸w w szczeg贸lno艣ci zaanga偶owani byli nasi cz艂onkowie, Sebastian K枚nig i Maik Gliese, gdy偶 opr贸cz licznych karton贸w z najr贸偶niejszymi eksponatami przetransportowali z Northeim do Prudnika pomnik ksi臋dza Hermanna J. H眉bnera (+1934). Zar贸wno przewodnicz膮cy komisji, prof. Wrobel, jak r贸wnie偶 dyrektor muzeum, dr Dominiak, wyrazili w swoich przem贸wieniach rado艣膰 z nawi膮zania w ostatnich latach przyjacielskiej i partnerskiej wsp贸艂pracy mi臋dzy HKKNOS a Muzeum w Prudniku, kt贸ra umo偶liwi艂a powstanie inicjatyw podobnych do tej. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji (patrz minuty 02.33-04.45:

http://tvprudnik.pl/35-tabs/tabs-aktualnosci/1081-wydarzenia-pogranicza-35.html).

W sobotnie popo艂udnie grupa uda艂a si臋 do G艂og贸wka, gdzie pod przewodnictwem Ralpha Wrobla zwiedzi艂a te niezwykle interesuj膮ce miasto. Nast臋pnie wszyscy wzi臋li udzia艂 w ostatnim punkcie programu tegorocznej wizyty studyjnej, mianowicie w 25. Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena w G艂og贸wku, na kt贸ry r贸wnie偶 zostali艣my zaproszeni przez naszego przyjaciela i organizatora festiwalu, Aleksandra Devosges-Cubera. W niedawno wyremontowanej sali Domu Kultury w G艂og贸wku przez ponad dwie godziny s艂uchali艣my serenad i koncert贸w fortepianowych Mozarta, Kar艂owicza i Dvo艡aka, prezentowanych przez orkiestr臋 kameraln膮 鈥濴eopoldinum鈥 z Wroc艂awia.

Wczesnym rankiem w niedziel臋 opu艣cili艣my Prudnik, a nasz kierowca Rolf z biura 鈥濷sburg-Reisen鈥 zawi贸z艂 nas wszystkich swoim komfortowym autokarem bezpiecznie i punktualnie do domu.

Tekst: Andreas M. Smarzly

Zdj臋cia: Ralph Wrobel

T艂umaczenie: Agnieszka Skrzypulec