Seminarium oraz Walne Zgromadzenie Roczne HKKNOS w dniach 05/06 marca 2016 r.

W dniach 5-6 marca 2016 r. Komisja Historyczna w dużej sali seminaryjnej restauracji „Goldener Löwe“ w Northeim zorganizowała Seminarium Historyczne połączone z Rocznym Walnym Zgromadzeniem. 

RELACJA Z IMPREZY

HKKNOS 05.06.03.2016 (Foto C by Paul Dittrich)
Pamiątkowe zdjęcie

Przedstawione wykłady:

„Wiejskie niższe warstwy społeczne na Górnym Śląsku w XVIII w.: Leśnik, powiat prudnicki“ (prof. dr Ralph Wrobel)

„Północno-zachodnie miasto przemysłowe Delmenhorst, jako cel górnośląskiej emigracji robotniczej z powiatu prudnickiego pod koniec XIX wieku“ (docent dr Michael Hirschfeld)

„Prądnik, nazwa historyczna Prudnika? – Pochodzenie słów Prudnik – aspekty historyczne i językowe“ (dr Joachim Himanek)

„Początki miasta Prudnik i geneza nazwy »Prudnik« w świetle najnowszych badań“ (dr Wojciech Dominiak)

PROTOKÓŁ Z SEMINARIUM